INTRODUCTIE
In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

TOEPASSING
Deze privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Cappendijk Volvo.

Bedrijfsgegevens:
Naam: Cappendijk Volvo
Adres: Pearyweg 17

Telefoonnummer: 0113 275 000
KvK: 50104764
Website: www.cappendijk.nl

De website van Cappendijk Volvo (www.cappendijk.nl) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Cappendijk Volvo is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met Cappendijk Volvo zijn slechts enkele van deze gegevens relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

DOELEINDEN
Cappendijk Volvo verzamelt persoonsgegevens via www.cappendijk.nl via formulieren op de website. De Cappendijk Volvo website is voorzien van een contactformulier. In dit formulier vragen we u om:

Uw naam,
e-mailadres,
telefoonnummer,
onderwerp,
een bericht,
een rijbewijsnummer.

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch. De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

VERSTREKKING AAN DERDEN
We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.
Cappendijk Volvo werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Cappendijk Volvo essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Cappendijk Volvo zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.
Cappendijk Volvo is actief op social media. De social media pagina’s van Cappendijk Volvo verzamelen wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.cappendijk.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.
Uw gegevens worden niet verstrekt aan partijen buiten de Europese Unie.

INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS
Wilt u iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

BEWAREN VAN GEGEVENS
Cappendijk Volvo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

BEVEILIGING
Cappendijk Volvo treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.
De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Cappendijk Volvo.

Het personeel van Cappendijk Volvo gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
Cappendijk Volvo maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
Cappendijk Volvo registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

KLACHTEN
Hebt u een klacht over de manier waarop Cappendijk Volvo met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.